OBISK

VČERAJ NAS JE OBISKAL PREDSTAVNIK DUTB

Včeraj je nekdanja tovarna Inde dobila obisk predstavnika DUTB Marka Demšarja in štirih potencialnih interesentov za nakup zemljišča. Dva od slednjih sta se Indejancem tudi predstavila, eden pa je celo izrazil pripravljenost, da bi ob njegovem morebitnem nakupu parcele nekdanje tovarne U.P. Inde še naprej ostala živ avtonomni prostor.

Objekte na parceli so si obiskovalci ogledovali med 14. do 16. uro, pri tem pa kljub številnim opozorilnim tablam na sebi niso imeli nobene zaščitne opreme. Očitno je Inde za investitorje in managerje dovolj varen.

Po 15. uri je pred prostore UPI prišel predstavnik DUTB Marko Demšar (ki je pred tem fotografiral naključne obiskovalce UPI brez njihovega soglasja, mi pa za vsak slučaj tudi njega) in izrazil željo, da bi si ogledal prostore, ki jih imamo v uporabi. Mi smo izrazili željo, da bi prostore raje pokazali pooblaščenemu izvajalcu za čiščenju azbesta. G. Demšar pa se lahko udeleži kateregakoli od naših dogodkov. Problematično je bilo namreč, da je svojo željo povezal z namigom, da naj bi mi omogočali uporabnikom drog dostop do drugih prostorov v nekdanji tovarni. Povedal je, da so se v drugih prostorih (ki niso v uporabi UPI) ponovno pojavile odvržene igle, ki so jih odkrili pri inšpekcijskem pregledu, zaradi česar naj bi slaba banka in on osebno morala plačali kazen. Ker redno delamo obhode po tovarni, vemo, da vse odvržene igle nikoli niso bile odstranjene (še vedno je namreč nekaj prostorov nepočiščenih), poleg tega pa prostore, ki niso v naši rabi, vsakodnevno obiskujejo različni ljudje, med njimi tudi uporabniki drog. Namig, da naj bi jim mi omogočali dostop do ostalih prostorov tovarne je absurden, saj so naši prostori zaprti, obenem pa je v ostale objekte nekdanje tovarne relativno enostavno dostopati z različnih strani (kljub temu, da so mestoma popravili zunanjo ograjo). Gospodu Demšarju smo ponudili lestev, po kateri bi lahko prišel do prvega nadstropja UP Inde ter se sam prepričal, da v naše prostore ni nobenega drugega vhoda, vendar tega ni storil.

Prostori, kjer se po naših opažanjih zadržujejo uporabniki drog in brezdomni, so težko dostopni, ker je bil vhod vanje pred leti zabetoniran. Vanje izvajalci čiščenja tudi še niso vstopili. Ostro zavračamo Demšarjevo obtožbo, da ne kontroliramo celotnega ozemlja tovarne, zaradi česar naj bi bili odgovorni za izrečeno kazen. Kljub obhodom po terenu lahko zagotovimo le, da nadziramo zgolj prostore v naši uporabi in dvorišče pred njimi, torej ploščad in sk8-park.

Očitno je, da zgodba z azbestom za slabo banko ni bila dovolj, da bi nas izrinila iz tovarne Inde, pa tudi to, da obstaja nevarnost porušitve objektov, ni povsem verodostojno, čemur pritrjuje dejstvo, da so se obiskovalci brez zaščite sprehajali po celotnem območju. Zato sumimo, da bo slaba banka začela izkoriščati zgodbo o uporabnikih drog oz. odvrženih iglah in to poskušala povezati z našim delovanjem. Skrbi nas, da poskušajo odpreti novo zgodbo za diskreditacijo Ustvarjalne Platforme Inde in iskreno upamo, da se nam ne bo zgodil kakšen nepričakovan oz. podtaknjen dogodek.

Že na začetku delovanja se je UPI povezala s koprskim društvom za pomoč uporabnikom drog in njihovim družinam Svit, ki nam je tudi priskrbelo kontejnerje in opremo za varno zbiranje odvrženih igel. Na to problematiko smo večkrat javno opozarjali. Gospodu Demšarju smo tudi predlagali, naj se za več informacij o tem obrne na policijo.

Ruševine propadle tovarne so postale zatočišče Ustvarjalne Platforme Inde, ki je zapolnila vrzel kulturnega, socialnega in političnega delovanja posameznikov v Kopru in širše na obali. Iste ruševine pa so že dlje časa tudi zatočišče brezdomnih in ostalih marginaliziranih. Razlogi za to so podobnega izvora – to so ranljive skupine, ki jih tako država kot mestna oblast potiska na rob in bolj ali manj povsem ignorira. Daleč od oči, daleč od srca?

 

DEMŠAR FOTKA

-->

POZOR, NEVARNO SLABA BANKA!

Danes zjutraj so se na ograji nekdanje tovarne Inde zopet pojavile table – tokrat z napisom “PREHOD PREPOVEDAN, ZASEBNA LASTNINA” in “NEVARNOST PORUŠITVE OBJEKTOV”. Kasneje pa so delavci začeli še s postavljanjem žičnate ograje, najprej na jugozahodni strani, pred dobre pol ure pa tudi pri vhodu v prostore U.P.I. To razumemo kot poskus oviranja služnostnega dostopa do naših prostorov, ki nam pripada zaradi posestne pravice.

Kljub številnim poskusom vzpostavitve komunikacije s slabo banko ta z nami očitno komunicira zgolj preko obešanja obvestil in tabel. DUTB ponovno pozivamo, naj nas tretira kot enakopravne partnerje v dogovarjanju. Pričakujemo, da bo služnostna pot ostala neovirana.

Prostore U.P.I. dojemamo kot javni prostor, ki je namenjen uporabnikom in podpornikom skupnosti Ustvarjalne Platforme Inde. Zato tovrstni pristop ostro zavračamo.

Razumemo, da je območje, kjer poteka odstranjevanje odpadkov, potrebno zaščititi, vendar ne bomo dovolili, da bi to postal izgovor za preprečitev dostopa do prostorov U.P.I. in posledično deložacijo. Čiščenja azbesta z ničemer ne oviramo, celo več – z izvajalci smo povsem kooperativni. Od naročnika čiščenja zahtevamo enakovreden odnos.

Ponovno poudarjamo, da v prostorih U.P.I. azbesta ni, zato razloga za zapiranje dostopa prav tako ni.

Program Indeletnice nemoteno poteka naprej. Se vidimo v fabriki!

 

-->
3

AZBEST ODHAJA, UPI OSTAJA – teden št. 2

Teden je naokoli, odkar je podjetje Finali pričelo z odstranjevanjem odpadkov iz bivše tovarne INDE.

Čiščenje poteka nemoteno, prav tako se nadaljuje tudi delovanje kolektiva, ki bo čez dva dni pričel z drugo Indeletnico. Po prvem dnevu čiščenja, ki ga je po opozorilih UPI in nekaterih medijev popestril obisk delovnega inšpektorja, je bilo delo začasno prekinjeno zaradi neustrezne zaščite delavcev in neustrezno označenega delovišča. Delavci pa so še isti dan nadaljevali z delom, domnevno z zaščitno opremo (čeprav smo v UPI o pravilnosti njene uporabe zelo v dvomih) ustrezneje pa so tudi označili cono, kjer odstranjevanje odpadkov poteka. Delo se je nadaljevalo tudi čez vikend. Odstranjevanje smeti naj bi šlo počasi proti koncu, nato pa naj bi po napovedih v medijih podjetje Saubermacher pričelo z odstranjevanjem azbestne strehe. S tem bodo tudi trije prostori, v katerih sicer kolektiv UPI ne deluje, jih pa vseeno uporablja kot skladišča, ostali brez strehe.

Dodajmo še, da je danes, 6. 2. zadnji dan, ko DUTB zbira zavezujoče ponudbe za prodajo nekdanje tovarne. Zaenkrat ni ne duha ne sluha o morebitnem kupcu, slabo banko pa še vedno pozivamo k dialogu. Kolektiv se v polnem zagonu pripravlja na drugo obletnico delovanja, ki bo trajala od 8. do 11. februarja 2017.

Se vidimo v fabriki.

VIVA!

-->
cover

NEVARNO ODSTRANJEVANJE NEVARNIH ODPADKOV

Danes, 30.01.2017 se je na področju bivše tovarne Inde začela napovedana sanacija nevarnih odpadkov. Javnost želimo opozoriti na nepravilno upoštevanje zakonov varstva pri delu in ogrožanje širše okolice, ki smo jim bili priča v prvem dnevu sanacijskega postopka. Iz pridobljenih informacij sodeč, tako s strani slabe banke kot iz medijev, naj bi podjetje Finali d.o.o v prvih dneh čiščenja odstranjevalo nenevarne odpadke z namenom pripravljanja delovišča za kasnejše čiščenje azbestnih odpadkov, ki naj bi ga izvajalo podjetje Saubermacher.

Ob 8h so na lokacijo prispeli delavci in težka mehanizacija. Člani kolektiva smo pristopili do delovodje in takoj pojasnili, da čiščenja in sanacije ne želimo ovirati, od njih pa dobili informacijo, da se v  prvi fazi delovnega procesa se ne bo odstranjevalo nevarnih odpadkov, temveč samo gradbeni material.

Ko smo delavce opazovali pri poteku del, smo zasledili vsaj štiri oporečne točke:

  • V gradbenem materialu, ki so ga z gradbeno mehanizacijo premeščali in spravljali na kup na odprtem (in nezavarovanem območju), je jasno videti polomljene plošče azbestne kritine (glej sliko spodaj)
  • Vsi delavci in ostali prisotni na delovišču so bili povsem nezaščiteni (brez mask in ostale varnostne opreme)
  • Med in po premeščanju velike količine teh premešanih nevarnih odpadkov se je dvigal velik oblak prahu in posledično tudi azbestnih delcev, ki jih je veter odnašal v smer pločnika, križišča in tehniške srednje šole, prav tako pa tudi v ostalo bližnjo okolico.
  • Omenjeni kup odpadkov  je po zaključku del (ob 16:10) ostal povsem nezaščiten in prepuščen vremenskim razmeram in bo tako tudi ostal vsaj do 8:00 zjutraj naslednjega dne, ko se bodo dela ponovno pričela.

V kolektivu UPI se zato zaskrbljeno sprašujemo ali je šlo danes za pravilno ravnanje z smrtno nevarnimi odpadki in za ustrezno spoštovanje pravil varstva pri delu ter zavarovanje okoliških prebivalcev in mimoidočih?

 

-->
2

Čiščenje odpadkov se je pričelo

Delavci podjetja Finali so danes zjutraj, v ponedeljek 30. 1. 2017, prišli pred Inde in začeli s čiščenjem odpadkov. Zaenkrat ima UPI v svoje prostore vhod s ceste (s strani, ki gleda proti Merkurju).  S tem je izvajalcem omogočen neoviran dostop do območij, ki potrebujejo čiščenje.
Upamo, da bo neoviran dostop do prostorov UPI omogočen tudi v prihodnjih dneh, več informacij bo na voljo v teku dneva.
-->

JAVNI POZIV DUTB K DIALOGU S KOLEKTIVOM U.P. INDE

Kolektiv Ustvarjalne platforme Inde javno poziva DUTB (slabo banko) k dialogu v zvezi z dogovarjanjem glede odstranjevanja azbesta z območja nekdanje tovarne Inde. Ponavljamo, da so prostori, ki so v uporabi UPI, že dolgo sanirani, torej v njih azbesta ni. Od DUTB pričakujemo, da se bo na poziv odzvala in poskrbela, da se bomo z izvajalci čiščenja lahko dogovorili za začasni dostop do naših prostorov v času čiščenja. Prostori UPI imajo več vhodov in nedvomno je mogoče zagotoviti varen dostop vsaj do enega izmed njih. Stavba, ki jo ima UPI v uporabi, tudi ni krita z azbestno kritino. Pooblaščenim izvajalcem smo pripravljeni prostore pokazati, da se prepričajo, da na območju, ki ga zasedamo, čiščenje ni potrebno. Pripravljene imamo tudi predloge, kako dostop omogočiti ne da bi izvajalcev pri delu ovirali. Zelo si namreč želimo, da bi slaba banka čiščenje izvedla v napovedanem terminu, pri čemer pa ostro zavračamo poziv k evikciji, ki ga je neznani sel pustil na vhodu v nekdanjo tovarno. Po tem obvestilu sodeč, DUTB ne gre le za očiščenje prostorov, temveč poziva, naj uporabniki prostorov odstranijo vse osebne predmete. Tega ni mogoče interpretirati drugače kot da gre za grožnjo z evikcijo. Kot odgovorni posestniki smo dolžni poskrbeti za prostore, ki so v naši uporabi. Odgovorni smo do uporabnikov in širše lokalne skupnosti, saj že več kot dve leti opravljamo pomembno družbeno-koristno in povsem neprofitno sanacijsko, socialno, kulturno-umetniško in drugo delo na področju nekdanje tovarne. Nedopustno in neodgovorno bi bilo zapustiti in izprazniti prostore, ki nudijo kreativno platformo in zatočišče široki paleti ljudi. Ne dovolimo, da bi DUTB odstranjevanje azbesta uporabila kot krinko za lahkotno uničenje večletnega dela, ki je namenjeno koristi vseh ljudi v širšem lokalnem območju. V naprej zato ponovno zavračamo kakršnekoli namige, da bi uporabniki UPI ovirali čiščenje azbesta. Zagotavljamo, da so vsa naša prizadevanja usmerjena v iskanje skupne rešitve.

 

Kolektiv Ustvarjalne platforme Inde

Koper, 25.1.2017

-->

PREDLOG DOSTOPA DO PROSTOROV UPI V ČASU ODSTRANJEVANJA NEVARNIH ODPADKOV

Za lažjo predstavo, kaj se na območju bivše tovarne v resnici dogaja, je kolektiv U.P.I. pripravil shemo, ki jasno prikazuje, kje točno so locirani prostori U.P.I., katero območje je že počiščeno, kje so območja z nevarnimi odpadki in kje okoliški objekti, ter kje vse so možni dostopi do prostorov v času čiščenja.

Območje bivše tovarne se razteza na 9.923,00m2 (od tega U.P.I. zaseda le borih 360,18m2). Z dveh strani ga omejuje cestišče z enim bolj prometnih križišč v Kopru, iz ostalih strani pa meji na poslovne objekte Adrie Merkur, Marjetice Koper in prostore Varstveno-delovnega centra Koper. Naj še opomnimo, da slednji niso dobili nikakršnega poziva k umiku v času čiščenja azbesta zaradi smrtno nevarne ogroženosti, so pa pozicionirani mnogo bližje nevarnim azbestnim delcem kot objekt, ki ga ima v posesti U.P.I.
Poudariti želimo še dejstvo, da se prostori kolektiva nahajajo v edini stavbi v sklopu celotnega objekta, ki je pokrita z opečno kritino.

Območje INDE z okolico_tekst_web

-->
1.toskovka_2

Vabilo na novinarsko konferenco UP INDE – 25.1.2017 ob 10h v prostorih UPI

V sredo, 25.1. 2017 vas ob 10. uri vabimo na novinarsko konferenco, na kateri bomo osvetlili dogajanje preteklih tednov glede poziva k evikciji U. P. Inde s strani slabe banke. Predstavili bomo naše zahteve, ki izhajajo iz posestne pravice UPI do prostorov v naši uporabi, predvsem pa iz odgovornosti do uporabnikov UPI in širšega lokalnega okolja. Poleg tega bomo napovedali program 2. Indeletnice, ki jo bomo praznovali po koncu načrtovanega čiščenja azbesta, od 8.2. do 11.2. 2017. Novinarska konferenca bo potekala v prostorih U. P. Inde.

VIVA!

-->
fire

Zima zebe, drva drvijo, azbestni korci po tleh ležijo

Tudi v U.P. Inde je spet zima. Ker azbest ni dobra kurjava (in itak ga kmalu ne bo več), naše štiri peči pa vsakodnevno besno požirajo lesnine vseh vrst, prijazno pozivamo morebitne donatorje k pomoči. Da bomo lahko ohranili program, topel prostor in vroča srca čez celo zimo, nujno potrebujemo drva. Če jih imate kaj odveč doma ali poznate koga, ki jih ne potrebuje ali enostavno želite prispevati, bomo zelo veseli vsakršnega prispevka. Poleg drv potrebujemo tudi bencin (za agregat), odeje, kavo, čaj, konzerve ipd. V naprej hvala in se vidimo na vročem čaju v UPInde!

Kontakt: inde.platforma@riseup.net.

 

-->
14125552_1228818123826536_513616052383771644_o

AZBEST ODHAJA, UPI OSTAJA

V Ustvarjalni Platforme Inde (v nadaljevanju UPI) pozdravljamo načrtovano sanacijo nevarnih odpadkov (azbest in uporabljene igle) na območju nekdanje tovarne INDE, vendar sporočamo, da nikakor ne pristajamo na izpraznitev že saniranih prostorov, ki so od 5. oktobra 2014 v uporabi UPI. Prepričani smo, da je čiščenje nevarnih odpadkov popolnoma izvedljivo ne da bi prekinili delovanje kolektiva.

Od oktobra 2014 smo z aktivnim delovanjem in doseženim množičnim odzivom obiskovalcev dokazali, da je ta prostor v regiji nujno potreben. V prostorih UPI izvajamo socialne programe (hrana za socialno ogrožene, nabiranje potrebščin za begunce, itd ), kulturne programe (več kot 300 koncertov, okroglih miz, umetniških razstav, filmskih večerov itd.), izobraževalne programe (predavanja, delavnice s praktičnim usposabljanjem itd.), okoljevarstvene akcije, delovno-sanacijske akcije, športne programe (skate park, plesne delavnice, delavnice samoobrambe, športna tekmovanja in športni dnevi) in tako naprej.

Prostor UPI predstavlja poligon učenja življenjskih veščin in znanj. Vse to je bilo izvedeno prostovoljno, brezplačno, neprofitno in z veliko mero osebne angažiranosti. Zdaj, ko Avtonomne cone Argo ni več, smo v nevarnosti, da regija izgubi še zadnji tovrsten prostor, ki omogoča uresničevanje našega kreativnega, socialnega in kritičnega potenciala in ne temelji na tržni logiki.

Poleg UPI je na širšem območju zapuščene tovarne streho nad glavo našlo več brezdomnih ljudi, ki bodo z zapiranjem tega prostora izgubili svoje zadnje zatočišče. DUTB s tem ogroža njihova življenja v najbolj mrzlih dnevih leta.

Prostori UPI zasedajo le manjši del celotne površine objekta. Odpadki se nahajajo na sorazmerno oddaljenem delu objekta, zato je le-te z območja možno odstraniti ne da bi Ustvarjalna Platforma INDE prekinila s svojim delovanjem. Vnaprej se veselimo 8. februarja, ko bomo s serijo dogodkov pod naslovom INDELETNICA#2 praznovali drugo obletnico javnega delovanja, tokrat končno v neoporečnem okolju.

Kolektiv U.P Inde

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani www.indeplatforma.org

-->