Manifest

NE OBLAST, TEMVEČ MOČ

Prihodnost je tukaj in zdaj: komunike iz Ustvarjalne Platforme INDE – U. P. I.

Iz ruševin smo zgradili nove temelje.

Iz zapuščenih prostorov izganjamo stare duhove in jim vračamo življenje.

Iz smeti bomo naredili instrumente, s katerimi bomo preglasili to monotono temačno brezizhodno stanje našega časa in prostora.

Petega oktobra 2014 smo se ljudje vseh vetrov odločili, da ne želimo biti del problema – temveč del rešitve: zato smo izvedli spontano samoorganizirano akcijo zasedbe dveh prostorov že deset let zapuščene in propadajoče tovarne INDE, kjer so dolga desetletja zaposlovali hendikepirane pod pretvezo družbenega vključevanja in integracije, ostale delavce pa za kopičenje dobička. Kjer je od začetkov »mladega kapitalizma« bil prostor ekonomskega izčrpavanja in izkoriščanja ljudi, kjer smo s svojim delom in idejami osvobodili ter postavili temelje za prostor solidarnosti, spoštovanja, avtonomije in pravice do samoorganiziranja.

S TEM DEJANJEM SI PRIHODNOST JEMLJEMO V SVOJE ROKE!

Akcija zasedbe in osvoboditve degradiranega INDE, ki smo jo izvedli pretežno brezposelni mladi ljudje, je nastala zaradi predolgega in sistematičnega pomanjkanja skupnih avtonomnih neprofitnih nekomercialnih prostorov na Obali. Le-ti so nujno potrebni, saj delujejo kot stičišče za vse ljudi, katerim se upira profitizacija in komercializacija kulture in družbe. Ker je takih prostorov na Obali daleč premalo, smo si novega ustvarili sami. Spoznali smo, da imamo moč, in ustvarili smo pogoje za neprofitno druženje, prosto ustvarjalno izražanje, ustvarjanje, izmenjavo idej in praks, koncertiranje, razstavljanje itd. Ker, ko govorimo o svobodi in emancipaciji, ne ločujemo med teorijo in prakso, upravljanje Ustvarjalne Platforme INDE temelji na gradnji politike »od spodaj v vse smeri« in ne na sprevrženi strankarski politiki ali drugih oblikah hierarhičnega delovanja. Naše vrednote so solidarnost, strpnost, harmonično delovanje, samoorganiziranje in skupnostno odločanje brez vsakršnih vodij in avtoritet.

A to ne pomeni, da je U. P. I. prostor, odprt za vse: smo netolerantni do netolerantnih, zato INDE ni prostor za nacionalizem, sprevrženo domoljubje, rasizem, homofobijo, seksizem, pizdematerizme in ostale prakse in ideje diskriminacije.

Garaškemu delu peščice ljudi na začetku smo se kmalu pridružili številni novi, ki smo prav tako z navdušenjem poprijeli za vsako delo. Tako smo iz prostorov iznesli tri vedra uporabljenih igel, več kontejnerjev smeti in gradbenih odpadkov, popravili okna, vrata, zabetonirali luknje v tleh in stenah – in tako zapolnili tudi luknje v naših srcih. Osvobojena prostora smo očistili, čeprav se postopoma urejata in opremljata, sta že popolnoma pripravljena za druženje in organizacijo najrazličnejših kulturnih, umetniških in nestrankarskih družbeno-političnih dogodkov.

Naše skupno delovanje usmerjamo in organiziramo na rednih skupščinah, ki so instrument egalitarnega skupnega odločanja. Naš kolektiv, ki se iz dneva v dan povečuje, pa priča o tem, kako nujna je bila vzpostavitev tovrstnega prostora.

INDE smo zasedli zato, da pokažemo, kaj pomeni medsebojna solidarnost. Težimo k temu, da damo nov pomen besedam volja in zagnanost; da pokažemo, da mladi nismo leni, ampak da je celotna družba zasnovana tako, da onemogoča prosti razvoj naših potencialov. Z osvoboditvijo in vzpostavitvijo Ustvarjalne Platforme INDE dokazujemo, da si lahko s harmonijo delovanja različnih posameznikov, skupin in kolektivov vzamemo nazaj moč in tako aktivno rešujemo brezperspektivni položaj, v katerem smo se znašli.

DOKAZUJEMO, DA NE POTREBUJEMO VELIKO, DA USTVARIMO OGROMNO!

INDE SMO ZASEDLI ZATO, DA SI POD LASTNIMI POGOJI USTVARIMO PROSTOR, KJER LAHKO RAZVIJAMO VSE ČLOVEŠKE, MIROLJUBNE, KULTURNE, DRUŽBENE IN ZABAVNE STVARI, KI NAM JIH TRENUTNI SISTEM OZIROMA TRENUTNO STANJE NE OMOGOČA.

Nekdanjo tovarno INDE, nekdaj simbol opustošenja in razdejanja naše družbe in lokalnega okolja s strani lokalnih, državnih in globalnih političnih in gospodarskih elit, smo pretvorili v simbol možnega in nemožnega, vsega lepega in tistega, česar si želimo.

Mi smo tisti, na katere smo čakali! Mi smo zapuščina devastacijske socialno-ekonomske bombe. Zasadili smo seme upanja in upora, da se ne mislimo sprijazniti s trenutnim stanjem, temveč ga želimo spremeniti glede na naše potenciale, potrebe in želje. Zato zasedba, osvoboditev in vzpostavitev Ustvarjalne Platforme INDE – U. P. I., poleg vsega napisanega, opozarja še na:

  • preteklo izkoriščevalsko politiko lastnikov tovarne INDE, saj sta trenutna lastnika, propadla gradbena podjetja Kraški Zidar in Konstruktor (oba v stečaju), dolžna skupno preko 650 delavkam in delavcem več kot šest mesečnih plač, prispevke, regres, odpravnino itd.;
  • brezizhodno stanovanjsko problematiko mladih, neustrezno stanovanjsko politiko in visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in širše ter na katastrofalno družbeno stanje, v katerem živimo;
  • vedno večje število revnih in tistih, ki so na pragu revščine kljub zaposlitvi, ter povečanje števila brezdomnih;
  • propadanje številnih zapuščenih prostorov v lokalnem okolju tako poslovnih kot stanovanjskih in potrebo po problematiziranju svetosti zasebne lastnine kot take, saj bi lahko številna prazna stanovanja v rokah bank namenili ljudem za bivanje, oziroma prazne poslovne prostore namenili ljudem za ustvarjanje, kreativnost in druženje;
  • komercializacijo mladinskih klubov, centrov, organizacij in njihovoodvisnost od lokalnih oblastnikov in ostalih financerjev ter nauničevanje javnih skupnostnih prostorov;
  • pritlehno individualizacijo ljudi, v katero nas sili obstoječa družba.

 

Naš duh bo nemiren vse dokler si vsi ne bomo mogli pod lastnimi pogoji krojiti svoje prihodnosti. 

Vse posameznice, posameznike, društva, iniciative, gibanja, zavode, kolektive prosimo za aktivno podporo, solidarnost in širjenje ter deljenje informacij o Ustvarjalni Platformi INDE – U. P. I.

Koper, 21. 1. 2015

USTVARJALNA PLATFORMA INDE/PIATTAFORMA CREATIVA INDE

E-pošta: [email protected]