Obstajamo!

Po primopredaji, do katere je prišlo v torek, 6. junija, novi lastnik  Valter Krmac ni izgubljal časa. Delavci so že pričeli z gradbenimi deli, ki otežujejo dostop do prostorov Ustvarjalne platforme.

Valter Krmac je novi delni lastnik kompleksa Inde, direktor podjetja KMK Box in predsednik stranke Oljka – stranka Slovenske Istre, tj. stranke, ki ima v svojem programu zapisano naslednjo misel: “Oljka se zavzema za preobrazbo politike, vse do trenutka, ko občani in državljani, ki želimo aktivno oblikovati svoje okolje, ne bomo več zapostavljeni, omejeni s strani politikov in njihove elite, izvoljene prav z našimi glasovi.” Omenjeni gospod sedaj pravi, da UPInde “ne obstaja” in da “je to par ljudi, ki si je prilastilo pravico, da zdaj hara po objektih”.

Kaj drugega počne Ustvarjalna platforma Inde, kot da aktivno sooblikuje svoje okolje? In kaj drugega počne Krmac, kot da zapostavlja občane in državljane s svojo ignoranco in aroganco?

Objekt je kupil vedoč, da ga ima v uporabi še cela skupina ljudi, ki večplastno deluje v dobrobit lokalnega okolja, in ne zgolj za lastno korist, torej je NEDOPUSTNO, da se obnaša kot da UPI ne obstaja! Spomnimo na preko 450 umetniških, socialno angažiranih, izobraževalnih, glasbenih in športnih dogodkov v obdobju dveh let.

U.P. INDE s svojim obstojem dokazuje, tako kot mnogi sorodni projekti širom sveta, da je vsakdanjik mogoče živeti drugače kot nam to vsiljujejo različne avtoritete. Tekmovalnost se trudimo zamenjati z vzajemno pomočjo, ljubosumje z razumevanjem, izkoriščevalsko logiko neoliberalnega in kapitalističnega ustroja s samoorganiziranostjo, odtujenost z izgradnjo skupnosti. Veliko smo naredili in veliko je še za poskusiti. Če se nam ne bi bilo treba ukvarjati še z nadležnimi silami kapitala kot so DUTB in trenutnim novim lastnikom prostorov, bi si drznili iti še naprej v preoblikovanju našega vsakdanjika. Čeprav se od začetka zavedamo prekarnosti našega prostornega obstoja, gradimo in si drznemo delovati kot da bomo tu še na mnoga leta in sami sebe dojemamo resno. Pripravili smo poročilo o preteklem delu, ki bo v kratkem dostopno na naši spletni strani. Z njim želimo za sabo pustiti dokumentirano sled tudi za tiste, ki bi v prihodnosti želeli poskusiti kaj podobnega, sled kontinuitete v ustvarjanju razpok.

U.P. Inde na noben način ni formalizirana skupnost. Organizacija dogodkov in soodločanje tako temeljita na odgovornosti posameznika in njegovem osebnem vložku ter prostovoljstvu. Vsak vložek, bodisi fizično ali katerokoli drugo delo je »poplačano« z edinim kapitalom, ki je za to skupnost sprejemljiv, to je simbolni kapital. Za vsak dogodek je potrebno zagotoviti ljudi, ki bodo prostor pripravili, poskrbeli za tehnično izvedbo dogodka, ekipo in nastopajoče oskrbeli s hrano, obiskovalce pričakali na vratih, pomagali pri strežbi, pripeljali vodo (pitno vodo namreč dovažamo v Inde dnevno), pripeljali gorivo (oskrba elektrike poteka s pomočjo agregata), pa ljudi, ki skrbijo za medijsko podobo in izdelavo promocijskega materiala, tiste, ki pozimi poskrbijo za ogrevanje na drva, in še bi lahko naštevali. Ko pogledamo število izpeljanih dogodkov,  vidimo da smo v preteklem obdobju v ta prostor vložili ogromno energije in da vsekakor obstajamo. V Inde zahaja veliko število obiskovalcev, obstoj takega prostora je pomemben za celotno regijo, ki ne more biti podrejena osebnim načrtom posameznika podjetnika.

Odkar je leta 2004 podjetje Inde prenehalo z obratovanjem, je objekt tovarne propadal, kar je vplivalo tudi na njegovo okolico. Njegovi nekdanji lastniki in upravitelji namreč niso poskrbeli za primerno vzdrževanje. Desetletna degradacija se je delno prekinila s prihodom posameznikov, ki smo se nato povezali v skupnost – Ustvarjalna platforma Inde. Kasneje se je lastništvo prestavilo na DUTB. Tudi v tem obdobju se stanje z oskrbo celotnega objekta ni izboljšalo. Slaba banka se je po nekaj neuspelih poskusih prodaje odločila, da bo objekt očistila nevarnih odpadkov, kar je bila prva pozitivna stvar, ki se je v tem času zgodila. Čiščenje smo v UPI z veseljem sprejeli in podprli, kasneje pa ugotovili, da izvajalci niso poskrbeli za strokovnost in varnost pri izvedbi del. Opozoriti želimo na to, da se v vseh teh letih ob propadanju objekta zanj nihče ni zmenil, da smo podporniki zbrani z vseh vetrov, na lastno pest, brez zunanjih finančnih moči prostor očistili, opremili, zavarovali in vzdrževali.

Ob novici o prodaji objekta smo si, glede na vsa naša prizadevanja in delovanja v javnem interesu, želeli transparentnega in konstruktivnega dialoga z novima lastnikoma, ki pa se je žal sprevrgel v lažne obljube in zanikanja doslej doseženega in ustvarjenega. Omenjena kupca sta ob prvih obiskih posesti sicer pristopila do posameznih podpornikov UPI, opozorila o svojih namerah odkupa in celo dajala vtis, da se zavedata pomena takega prostora za lokalno okolje. To sta nakazovala z obljubami o sodelovanju in nadomestnem prostoru, vendar po zadnjih izjavah sodeč, te obljube ne veljajo več. Vabila na skupščino ne preklicujemo, še vedno si z novima lastnikoma želimo dialoga.

Pozivamo k solidarnosti vse, ki veste in čutite, da U.P. Inde ni le motnja v sistemu, temveč kreativna razpoka v tej naši, v temeljih nepravični družb in kot tako jo je potrebno braniti z vsemi močmi!