Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Uka

Vigilance, Human Host Body, Antislaughter, Morbid Creation

Foto: Mina Bulic

Širom & Jamcoast

Foto: Bibbs

Koper potrebuje UPI – poročilo s tiskovne konference

Kolektiv UP Inde je 12. 6. 2017 sklical tiskovno konferenco glede aktualnega dogajanja okrog prodaje in grožnje z evikcijo ter da bi se odzvali na izjave domnevno novega lastnika nekdanje tovarne Inde.

Novinarjem smo predstavili Poročilo o delovanju UP Inde od 5.2.2015 do 1.4.2017. V obdobju dveh let in dveh mesecev je Kolektiv UPI organiziral in izpeljal kar 560 različnih dogodkov, ki so pomembno prispevali k obogatitvi kulturno-umetniške, politične, socialne, športno-rekreacijske in družabne scene v regiji in širše. Med temi lahko posebej izpostavimo 96 glasbenih prireditev, 132 filmskih projekcij, 46 razprav in okroglih miz, 17 delovnih akcij, v katerih smo čistili urejali prostore UPI in njeno okolico, številna predavanja, literarne večere, umetniške razstave, solidarne večerje in brezštevilne priložnosti za tkanje socialnih in solidarnih vezi med ljudmi. Vse to je kolektiv UPI izpeljal s prostovoljnim delom in financiranjem zgolj s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev in podpornikov in brez kakršnegakoli institucionalnega financiranja, kot to počnejo vse ostale formalne organizacije. Tako smo dokazali, da je veliko mogoče narediti iz zelo malega, če le obstaja volja, kreativna energija in fokusirano delo. S tem jasno dokazujemo, da smo še kako tu, da so sledi našega dela popisane in jih ni mogoče izbrisati, kot je to poskušal novi domnevni lastnik Krmac v svoji izjavi za medije, češ da ne obstajamo.

Preberi več.

Dnevni report: novi Krmačevi manevri; človek, ne jezi se

Že dopoldan je območje nekdanje tovarne Inde obiskal delovni inšpektor, naredil obhod in napisal zapisnik. Delavcem Finalija, ki so vztrajali, da morajo ograditi celotno območje, je svetoval, naj zaščitijo le območje, kjer delajo. Glede azbesta je inšpektor ugotovil, da delavci ne operirajo z njim in zato ni potrebna dodatna zaščita.

Popoldan okoli 15h so delavci KMK Boxa in Živexa Ustvarjalni platformi Inde začeli zapirati služnostni vhod, ki meji na cesto. Kmalu je postalo jasno, da skušajo delavci KMK Boxa komunikacijo eskalirati v prepir. Eden od njih je namreč poklical policijo, češ, da jim UPI ovira delo, ta pa se je odzvala hitro in mnogoštevilčno, vendar so policisti ostali pred vhodom v nekdanjo tovarno, saj ni bilo nikakršnega razloga za posredovanje. Obiskovalcem policisti niso omejevali dostopa na območje INDE, tako da se je pred prostori zbralo večje število podpornikov, ki so mirno spremljali dogajanje, pili kavo in igrali družabno igro Človek ne jezi se.

Drugi domnevni lastnik (še vedno nismo videli nobenih papirjev, ki bi dokazovali novo lastništvo) Rok Cvetkov trdi, da Valter Krmac ne sme zapreti glavnega vhoda, dokler se ne zmenita glede razdelitve parcele. Dostop do UPI je trenutno možen skozi glavni vhod, torej novo postavljen porton, ki zaenkrat ostaja odklenjen, vendar nimamo zagotovil, do kdaj.

Epilog: Policisti so odšli po približno eni uri, delavci so zaprli vse služnostne vhode in postavili tablo za označitev gradbišča, ki pa je pomanjkljiva, saj so na njej navedena samo varnostna opozorila, manjkajo pa informacije o naročniku in izvajalcu ter opis gradbenih del. Glede na to, da je Valter Krmac napovedal prihod varnostnikov, se bojimo nadaljnjih poskusov evikcije.
Krmac je danes v medijskih izjavah trdil, da umirja žogico, vendar po današnjih dogodkih sodeč, ni videti, da to misli resno.

Pridite kaj mimo na kavo, sok, druženje, Človek ne jezi se.

Obstajamo!

Po primopredaji, do katere je prišlo v torek, 6. junija, novi lastnik  Valter Krmac ni izgubljal časa. Delavci so že pričeli z gradbenimi deli, ki otežujejo dostop do prostorov Ustvarjalne platforme.

Valter Krmac je novi delni lastnik kompleksa Inde, direktor podjetja KMK Box in predsednik stranke Oljka – stranka Slovenske Istre, tj. stranke, ki ima v svojem programu zapisano naslednjo misel: “Oljka se zavzema za preobrazbo politike, vse do trenutka, ko občani in državljani, ki želimo aktivno oblikovati svoje okolje, ne bomo več zapostavljeni, omejeni s strani politikov in njihove elite, izvoljene prav z našimi glasovi.” Omenjeni gospod sedaj pravi, da UPInde “ne obstaja” in da “je to par ljudi, ki si je prilastilo pravico, da zdaj hara po objektih”.

Kaj drugega počne Ustvarjalna platforma Inde, kot da aktivno sooblikuje svoje okolje? In kaj drugega počne Krmac, kot da zapostavlja občane in državljane s svojo ignoranco in aroganco?

Objekt je kupil vedoč, da ga ima v uporabi še cela skupina ljudi, ki večplastno deluje v dobrobit lokalnega okolja, in ne zgolj za lastno korist, torej je NEDOPUSTNO, da se obnaša kot da UPI ne obstaja! Spomnimo na preko 450 umetniških, socialno angažiranih, izobraževalnih, glasbenih in športnih dogodkov v obdobju dveh let.

U.P. INDE s svojim obstojem dokazuje, tako kot mnogi sorodni projekti širom sveta, da je vsakdanjik mogoče živeti drugače kot nam to vsiljujejo različne avtoritete. Tekmovalnost se trudimo zamenjati z vzajemno pomočjo, ljubosumje z razumevanjem, izkoriščevalsko logiko neoliberalnega in kapitalističnega ustroja s samoorganiziranostjo, odtujenost z izgradnjo skupnosti. Veliko smo naredili in veliko je še za poskusiti. Če se nam ne bi bilo treba ukvarjati še z nadležnimi silami kapitala kot so DUTB in trenutnim novim lastnikom prostorov, bi si drznili iti še naprej v preoblikovanju našega vsakdanjika. Čeprav se od začetka zavedamo prekarnosti našega prostornega obstoja, gradimo in si drznemo delovati kot da bomo tu še na mnoga leta in sami sebe dojemamo resno. Pripravili smo poročilo o preteklem delu, ki bo v kratkem dostopno na naši spletni strani. Z njim želimo za sabo pustiti dokumentirano sled tudi za tiste, ki bi v prihodnosti želeli poskusiti kaj podobnega, sled kontinuitete v ustvarjanju razpok.

U.P. Inde na noben način ni formalizirana skupnost. Organizacija dogodkov in soodločanje tako temeljita na odgovornosti posameznika in njegovem osebnem vložku ter prostovoljstvu. Vsak vložek, bodisi fizično ali katerokoli drugo delo je »poplačano« z edinim kapitalom, ki je za to skupnost sprejemljiv, to je simbolni kapital. Za vsak dogodek je potrebno zagotoviti ljudi, ki bodo prostor pripravili, poskrbeli za tehnično izvedbo dogodka, ekipo in nastopajoče oskrbeli s hrano, obiskovalce pričakali na vratih, pomagali pri strežbi, pripeljali vodo (pitno vodo namreč dovažamo v Inde dnevno), pripeljali gorivo (oskrba elektrike poteka s pomočjo agregata), pa ljudi, ki skrbijo za medijsko podobo in izdelavo promocijskega materiala, tiste, ki pozimi poskrbijo za ogrevanje na drva, in še bi lahko naštevali. Ko pogledamo število izpeljanih dogodkov,  vidimo da smo v preteklem obdobju v ta prostor vložili ogromno energije in da vsekakor obstajamo. V Inde zahaja veliko število obiskovalcev, obstoj takega prostora je pomemben za celotno regijo, ki ne more biti podrejena osebnim načrtom posameznika podjetnika.

Odkar je leta 2004 podjetje Inde prenehalo z obratovanjem, je objekt tovarne propadal, kar je vplivalo tudi na njegovo okolico. Njegovi nekdanji lastniki in upravitelji namreč niso poskrbeli za primerno vzdrževanje. Desetletna degradacija se je delno prekinila s prihodom posameznikov, ki smo se nato povezali v skupnost – Ustvarjalna platforma Inde. Kasneje se je lastništvo prestavilo na DUTB. Tudi v tem obdobju se stanje z oskrbo celotnega objekta ni izboljšalo. Slaba banka se je po nekaj neuspelih poskusih prodaje odločila, da bo objekt očistila nevarnih odpadkov, kar je bila prva pozitivna stvar, ki se je v tem času zgodila. Čiščenje smo v UPI z veseljem sprejeli in podprli, kasneje pa ugotovili, da izvajalci niso poskrbeli za strokovnost in varnost pri izvedbi del. Opozoriti želimo na to, da se v vseh teh letih ob propadanju objekta zanj nihče ni zmenil, da smo podporniki zbrani z vseh vetrov, na lastno pest, brez zunanjih finančnih moči prostor očistili, opremili, zavarovali in vzdrževali.

Ob novici o prodaji objekta smo si, glede na vsa naša prizadevanja in delovanja v javnem interesu, želeli transparentnega in konstruktivnega dialoga z novima lastnikoma, ki pa se je žal sprevrgel v lažne obljube in zanikanja doslej doseženega in ustvarjenega. Omenjena kupca sta ob prvih obiskih posesti sicer pristopila do posameznih podpornikov UPI, opozorila o svojih namerah odkupa in celo dajala vtis, da se zavedata pomena takega prostora za lokalno okolje. To sta nakazovala z obljubami o sodelovanju in nadomestnem prostoru, vendar po zadnjih izjavah sodeč, te obljube ne veljajo več. Vabila na skupščino ne preklicujemo, še vedno si z novima lastnikoma želimo dialoga.

Pozivamo k solidarnosti vse, ki veste in čutite, da U.P. Inde ni le motnja v sistemu, temveč kreativna razpoka v tej naši, v temeljih nepravični družb in kot tako jo je potrebno braniti z vsemi močmi!

Dnevni foto-report (8. 6. 2017)

Dva delavca KMK Boxa sta danes uničila ključavnico in vrata za vstop v prvo nadstropje objekta, ki ga ima v uporabi UP Inde.
Po posvetu z odvetnico je jasno, da gre za nezakonito dejanje. Ko smo ju opozorili, da tega ne smeta početi, saj imamo posestno pravico, sta odgovorila, da izpolnjujeta ukaz svojega šefa ne glede na to, ali je to dovoljeno ali ne. Valter Krmac se očitno še kar naprej obnaša kot da ne obstajamo, čeprav delujemo v prostorih že poltretje leto in je za nas vedel, ko je objekt kupil. Delavcev nismo fotografirali, ker tega nista želela in sta fotografinji grozila.

Na prvih dveh fotografijah so vrata in ključavnica, posneti sta bili zjutraj, preden so delavci prišli. Na ostalih fotografijah je videti uničeno ključavnico in odstranjena vrata.

Obstajamo in ne da se nas kar tako zbrisati s sveta!