Dnevni foto-report: gradbena dela se nadaljujejo tudi med vikendom

Delavci podjetja Finali so danes pričeli s pozidavo okenskih odprtin v hali za prostori UP Inde, prav tako nadaljujejo tudi z delom na vratarnici. Delavci kljub opozorilom žal ne nosijo primerne zaščite za delo z nevarnimi snovmi. Azbesta je na področju nekdanje tovarne še vedno kar nekaj, predvsem razpadajočih nalomljenih kosov, ki so še posebej nevarni.

Kolektiv UPI in obiskovalci še vedno lahko dostopamo do naših prostorov, naš program se zato nemoteno izvaja naprej.