PISMO PODPORE: Nika Klepec

USTVARJALNA PLATFORMA INDE – kolektiv, ki zmore vse!

Podporno pismo

 

INDE – »plac«, ki dokazuje, da je možno živeti drugače, predstavlja pa tudi »tisto«, kar hoče oblast tako ali drugače zatreti. Indejanci – Indejanke prinašajo individualno in kolektivno neodvisnost, ki bogati družabno življenje, saj človek ni samo državljan, potrošnik in davkoplačevalec, kot ga »razume« današnja oblast.

Avtonomni prostor INDE izpolnjuje potrebe tistih, ki jih je današnja družba postavila na obrobje in so samo statisti, oropani človeškega dostojanstva. Indejanci kljubujejo kapitalski in dobičkonosni logiki ter degradaciji prebivalstva.

INDE dokazuje nujnost koprskega prostora za družbeni razvoj, ki kaže, da je aktivna participacija v družbenem življenju, kljub omejenim sredstvom, mogoča. Neodvisni prostori so nujnost za razvoj celotne (slovenske) družbe, saj niso »okuženi« s trenutnimi prevladujočimi družbenimi vzorci. Individualizem, tekmovalnost, »hoja po robu in čez mejo dopustnega« kažejo na stanje naše družbe. Le-to ne prinaša blaginje vsem, ampak samo »izbrancem«.

Dati je potrebno vidnost dejavnostim v INDE ter jih prepoznati kot politične, kot politični projekt, ki temelji na tovarištvu. Tovarištvo – pozabljena, skoraj »prepovedana« beseda minulih dvajsetih let, ki ga bo potrebno znova obuditi (žal) pri vseh generacijah prebivalstva, ki so na to pozabili. Avtonomni prostori so prostori, kjer se odpira polje resničnega življenja in se kažeta kreativnost in bogastvo domišljije LJUDI. Potreben je skupen »boj« za ohranjanje potenciala, ki ga avtonomni prostor INDE nosi v sebi, saj je prostor za vse in ne samo za tiste, ki si lahko »kupijo vstopnice«.

Prijateljstvo, solidarnost, strpnost, spoštovanje drugačnosti, prostovojstvo, horizontalnost, samoroganizacija kot temelj političnega delovanja. To je življenje. Kolektiv.

USTVARJALNA PLATFOMA INDE ZMORE!

 

Nika Klepec, študentka magistrskega programa Dediščinski turizem na Fakulteti za turistične študije – Turistici