PISMO PODPORE: Enduro klub Koper

Člani Enduro kluba Koper smo z velikim začudenjem sprejeli novico o
pretkanem načinu priprave evikcije UP Inde iz že saniranih prostorov, ki
jih uporabljajo za potrebe svojih najraznovrstnejših dejavnosti, (za katere
imajo uradne inštitucije, ki bi za to morale skrbeti, popolnoma gluha ušesa
), kakor tudi za sprejem najrazličnejših obiskovalcev (brezdomcev in
ostalih na rob družbe odrinjenih ljudi, prijateljev, podpornikov ali pa
samo zabave željnih ljudi, ki se jim tremutno stanje na obstoječem
kulturnem področju ne zdi ravno na zavidanja vredni ravni )

Katerikoli od našh članov, ki je namenoma ali pa slučajno zavil v te
prostore, je bil tu vedno dobrodošel in lepo sprejet, čeprav se mogoče prej
niti nismo poznali, odkrito se je lahko pogovoril s prisotnimi ljudmi o
čemerkoli in odšel kot prijatelj s pozdravom ‘oglasi se še kdaj’
Vsekakor je to skupnost, ki je nastala iz potreb tukajšnjih ljudi za ljudi
in ne za kakršenkoli dobiček !

DUTB pozivamo k iskanju konstruktivnih rešitev, tako za kolektiv UP Inde,
kot za vse ostale ( tako obiskovalce, kot lastnike, ki do sedaj za to
zapuščeno območje v samem Kopru niso kazali nobenega zanimanja ).

Kot je že nekdo zapisal, je Ustvarjalna Platforma INDE odgovor na
pomanjkanje skupnih in javnih, neprofitnih in nekomercialnih prostorov v
slovenskem delu Istre, pa tudi širše, zato smo člani EKK enotni v
prepričanju, da jo je treba v obstoječi obliki ohraniti, oziroma tudi
nadgraditi.


ENDURO KLUB KOPER