PISMO PODPORE: Znanstveno-raziskovalno središče

Podpora ZRS Koper Ustvarjalni Platformi INDE

 

Spoštovani,

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) izraža podporo delovanju Ustvarjale Platforme INDE, ker verjame v nujnost skupnostnih praks na področju urejanja prostora, ki se oblikujejo »od spodaj navzgor«. V primeru koprskega UP Inde je pobuda prišla s strani neformalno povezane skupnosti mladih aktivistov, ki je oktobra 2014 zavihala rokave in se lotila urejanja in sanacije vrsto let propadajoče stavbe, ki je sramotno kazila podobo okolice. Zapuščene prostore je navdihnila s kreativnostjo ter organizirala številne in raznovrstne dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na življenje v mestu Koper in širši okolici. Dobro organizirana in kolektivno upravljana skupnost zagovarja javni interes, saj zainteresirani javnosti ponuja alternativno kulturno ponudbo, ki temelji na neprofitni dejavnosti. UP Inde se je tako v kratkem času vzpostavil kot pomemben gradnik alternativne kulture tega območja, v katerem se raznoliki obiskovalci lahko družijo ob spremljavi kulturnih vsebin, ki so bile velikokrat žal zanemarjene. UP Inde in ostali podobni prostori so za širšo družbo izjemno dragoceni tudi zaradi praks, ki jih uvajajo v delovanju skupnosti. Preko njih se namreč znotraj današnje individualizirane družbe, v kateri prevladujejo partikularni interesi posameznikov, oblikujejo aktivni in družbeno angažirani državljani, ki spodbujajo medsebojno solidarnost, sodelovanje in skrb za skupno dobro. Ustvarjalna Platforma INDE pomembno prispeva kulturnemu in družbenemu razvoju koprske občine in celotnega območja, zato jo moramo podpreti in spodbujati k nadaljnjemu delovanju.

Lepo pozdravljeni,

Prof. dr. Rado Pišot,

v.d. direktorja ZRS Koper