PISMO PODPORE: športno društvo Obala Riders

Pismo podpore Ustvarjalni platformi Inde

 

Športno društvo Obala Riders je kolektiv mladih, ki se ukvarja z urbanimi športi, predvsem z rolkanjem in BMX kolesarjenjem.

 

Splošno znano dejstvo je, da je na slovenski obali hudo pomanjkanje primernih površin za tovrstno udejstvovanje. V Kopru vedno znova naletimo na gluha ušesa občinskih veljakov, prazne obljube o novem skateparku smo namreč poslušali že pred odstranitvijo nekdanjega skateparka na Bonifiki leta 2011, ki je zrasel, se širil in se obnavljal skorajda izključno s sredstvi predhodnika društva Obala Riders, takratnega društva Target Sk8. V Izoli je situacija prav tako porazna, saj je na vratih tamkajšnjega, že tako majhnega in nesodobnega skateparka, obvestilo o prenovi objektov nalepljeno že več mesecev, a se dejanske prenove še vedno ni lotil nihče. V Luciji stoji manjši poligon, ki je bil postavljen s strani izvajalca Varis Lendava, najbolj preziranega podjetja v krogih slovenskih urbanih športov, zaradi popolnoma nekompetentnega načina gradnje poligonov in pomanjkanja posluha za želje in pripombe lokalnih skupnosti urbanih športnikov.

 

Pred nekaj tedni je v javnost prišla novica o pričetku sanacije območja nekdanje tovarne INDE, kjer so nekateri posamezniki popolnoma samoiniciativno in na lastne stroške postavili skatepark in tako omogočili prostor za rekreacijo, treninge in organizacijo rolkarskih in BMX tekmovanj. Na tem samoniklem skateparku je bilo organiziranih več tekmovanj z mednarodno udeležbo, dobrim obiskom, tako nastopajočih, kot gledalcev in materialno podporo lokalnih podjetij, ki so prispevala praktične nagrade.

 

Obnašanje in diskurz DUTB-ja (od decembra 2016 pravnomočnega lastnika nekdanje tovarne) močno nakazujeta, da je sanacija območja INDE zgolj izgovor za izgon Ustvarjalne Platforme Inde in tamkaj delujočih posameznikov. S tem bi izgubili enega od zadnjih prostorov, ki spodbujajo alternativno udejstvovanje in mišljenje, kar nedvomno vključuje tudi rolkanje in BMX. To bi nedvomno predstavljalo še enega v seriji hudih udarcev za sceno urbanih športov na lokalni ravni, pa tudi v širšem območju.

 

Poleg nepopravljivih posledic, ki bi jih evikcija UP Inde prizadejala celotni subkulturi urbanih športov, je potrebno poudariti mnogo širši pomen tovrstnih samoniklih prizorišč, ki z vnašanjem življenja v degradirane, od oblasti pozabljene prostore, nasprotuje načrtni komercializaciji in enoličnosti kulturnih, športnih in socialnih dejavnosti.

 

DUTB zatorej pozivamo, da svoje napore pri poskusih zatiranja Ustvarjalne platforme Inde raje preusmeri v iskanje skupnih, konstruktivnih rešitev, kar pa je mogoče doseči le z nesebičnim dialogom. Nesebičnost oz. altruizem pa je eno od osnovnih vodil in skupna točka kolektiva UP Inde ter športnega društva Obala Riders.