INDELETNICA: projekcija KRAKEN + Abakbeat & Kareem Da-Li & Vinter & MMali

Foto: Eros Brajko