Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Faunia

PISMO PODPORE: Središče Rotunda

Spoštovani,
V Središču Rotunda z zaskrbljenostjo spremljamo kaj se dogaja v kompleksu
nekdanje tovarne Inde, kjer zdaj deluje Ustvarjalna platforma Inde (UP Inde).
Izvedeli smo, da je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) pozvala UP
Inde, da zapustijo prostore v nekdanji tovarni Inde, zaradi sanacije prostorov. Le-te
so sami sanirali in uredili za svoje delovanje.
Potrebe po prostorih, ki nudijo, da ljudje ustvarjajo, razvijajo in rastejo, so nujno
potrebni ne samo v Kopru, temveč tudi drugod po Sloveniji. Zato jih ne bi smeli
zapirati, temveč jim dati več možnosti in podpore za njihov razvoj.
UP Inde je še toliko bolj potreben, ker deluje na način samoorganiziranja in je blizu
vsem, ki se ne strinjajo s prevladujočim sistemom politike in kapitala. Tu imajo
mladi možnost soustvarjanja programov, izražanja svojega mnenja ter predstavitve
sebe in svojega dela. Pohvalno in zavidanja vredno je tudi to, da se kljub različnim
zanimanjem in sposobnostim medsebojno dobro razumejo, podpirajo in spodbujajo.
Tako v UP Inde najdete pester nabor kulturnih, socialnih in izobraževalnih
programov (koncerti, večeri poezije, predstavitve knjig, filmski večeri, okrogle mize,
hrana za socialno ogrožene, plesne delavnice, razstave,…), ki so dobro obiskani.
Zavzeli so se tudi za rolkarje in postavili skate park.
Nasprotujemo nameri DUTB, da brez dialoga in nečloveški način obravnava UP Inde.
Glede na vse njihove dosežke in prizadevanja, si zaslužijo vso pohvalo in podporo, ki
jo lahko dobijo. Z njimi rastejo in si popestrijo vsakdanje življenje prebivalci Kopra
kot tudi širše. Želimo jim vsega dobrega ob obletnici delovanja v obstoječih
prostorih.
V imenu ekipe Središča Rotunda
dr. Bojan Mevlja, direktor

POZOR, NEVARNO SLABA BANKA!

Danes zjutraj so se na ograji nekdanje tovarne Inde zopet pojavile table – tokrat z napisom “PREHOD PREPOVEDAN, ZASEBNA LASTNINA” in “NEVARNOST PORUŠITVE OBJEKTOV”. Kasneje pa so delavci začeli še s postavljanjem žičnate ograje, najprej na jugozahodni strani, pred dobre pol ure pa tudi pri vhodu v prostore U.P.I. To razumemo kot poskus oviranja služnostnega dostopa do naših prostorov, ki nam pripada zaradi posestne pravice.

Kljub številnim poskusom vzpostavitve komunikacije s slabo banko ta z nami očitno komunicira zgolj preko obešanja obvestil in tabel. DUTB ponovno pozivamo, naj nas tretira kot enakopravne partnerje v dogovarjanju. Pričakujemo, da bo služnostna pot ostala neovirana.

Prostore U.P.I. dojemamo kot javni prostor, ki je namenjen uporabnikom in podpornikom skupnosti Ustvarjalne Platforme Inde. Zato tovrstni pristop ostro zavračamo.

Razumemo, da je območje, kjer poteka odstranjevanje odpadkov, potrebno zaščititi, vendar ne bomo dovolili, da bi to postal izgovor za preprečitev dostopa do prostorov U.P.I. in posledično deložacijo. Čiščenja azbesta z ničemer ne oviramo, celo več – z izvajalci smo povsem kooperativni. Od naročnika čiščenja zahtevamo enakovreden odnos.

Ponovno poudarjamo, da v prostorih U.P.I. azbesta ni, zato razloga za zapiranje dostopa prav tako ni.

Program Indeletnice nemoteno poteka naprej. Se vidimo v fabriki!

 

PISMO PODPORE: športno društvo Obala Riders

Pismo podpore Ustvarjalni platformi Inde

 

Športno društvo Obala Riders je kolektiv mladih, ki se ukvarja z urbanimi športi, predvsem z rolkanjem in BMX kolesarjenjem.

 

Splošno znano dejstvo je, da je na slovenski obali hudo pomanjkanje primernih površin za tovrstno udejstvovanje. V Kopru vedno znova naletimo na gluha ušesa občinskih veljakov, prazne obljube o novem skateparku smo namreč poslušali že pred odstranitvijo nekdanjega skateparka na Bonifiki leta 2011, ki je zrasel, se širil in se obnavljal skorajda izključno s sredstvi predhodnika društva Obala Riders, takratnega društva Target Sk8. V Izoli je situacija prav tako porazna, saj je na vratih tamkajšnjega, že tako majhnega in nesodobnega skateparka, obvestilo o prenovi objektov nalepljeno že več mesecev, a se dejanske prenove še vedno ni lotil nihče. V Luciji stoji manjši poligon, ki je bil postavljen s strani izvajalca Varis Lendava, najbolj preziranega podjetja v krogih slovenskih urbanih športov, zaradi popolnoma nekompetentnega načina gradnje poligonov in pomanjkanja posluha za želje in pripombe lokalnih skupnosti urbanih športnikov.

 

Pred nekaj tedni je v javnost prišla novica o pričetku sanacije območja nekdanje tovarne INDE, kjer so nekateri posamezniki popolnoma samoiniciativno in na lastne stroške postavili skatepark in tako omogočili prostor za rekreacijo, treninge in organizacijo rolkarskih in BMX tekmovanj. Na tem samoniklem skateparku je bilo organiziranih več tekmovanj z mednarodno udeležbo, dobrim obiskom, tako nastopajočih, kot gledalcev in materialno podporo lokalnih podjetij, ki so prispevala praktične nagrade.

 

Obnašanje in diskurz DUTB-ja (od decembra 2016 pravnomočnega lastnika nekdanje tovarne) močno nakazujeta, da je sanacija območja INDE zgolj izgovor za izgon Ustvarjalne Platforme Inde in tamkaj delujočih posameznikov. S tem bi izgubili enega od zadnjih prostorov, ki spodbujajo alternativno udejstvovanje in mišljenje, kar nedvomno vključuje tudi rolkanje in BMX. To bi nedvomno predstavljalo še enega v seriji hudih udarcev za sceno urbanih športov na lokalni ravni, pa tudi v širšem območju.

 

Poleg nepopravljivih posledic, ki bi jih evikcija UP Inde prizadejala celotni subkulturi urbanih športov, je potrebno poudariti mnogo širši pomen tovrstnih samoniklih prizorišč, ki z vnašanjem življenja v degradirane, od oblasti pozabljene prostore, nasprotuje načrtni komercializaciji in enoličnosti kulturnih, športnih in socialnih dejavnosti.

 

DUTB zatorej pozivamo, da svoje napore pri poskusih zatiranja Ustvarjalne platforme Inde raje preusmeri v iskanje skupnih, konstruktivnih rešitev, kar pa je mogoče doseči le z nesebičnim dialogom. Nesebičnost oz. altruizem pa je eno od osnovnih vodil in skupna točka kolektiva UP Inde ter športnega društva Obala Riders.

 

 

AZBEST ODHAJA, UPI OSTAJA – teden št. 2

Teden je naokoli, odkar je podjetje Finali pričelo z odstranjevanjem odpadkov iz bivše tovarne INDE.

Čiščenje poteka nemoteno, prav tako se nadaljuje tudi delovanje kolektiva, ki bo čez dva dni pričel z drugo Indeletnico. Po prvem dnevu čiščenja, ki ga je po opozorilih UPI in nekaterih medijev popestril obisk delovnega inšpektorja, je bilo delo začasno prekinjeno zaradi neustrezne zaščite delavcev in neustrezno označenega delovišča. Delavci pa so še isti dan nadaljevali z delom, domnevno z zaščitno opremo (čeprav smo v UPI o pravilnosti njene uporabe zelo v dvomih) ustrezneje pa so tudi označili cono, kjer odstranjevanje odpadkov poteka. Delo se je nadaljevalo tudi čez vikend. Odstranjevanje smeti naj bi šlo počasi proti koncu, nato pa naj bi po napovedih v medijih podjetje Saubermacher pričelo z odstranjevanjem azbestne strehe. S tem bodo tudi trije prostori, v katerih sicer kolektiv UPI ne deluje, jih pa vseeno uporablja kot skladišča, ostali brez strehe.

Dodajmo še, da je danes, 6. 2. zadnji dan, ko DUTB zbira zavezujoče ponudbe za prodajo nekdanje tovarne. Zaenkrat ni ne duha ne sluha o morebitnem kupcu, slabo banko pa še vedno pozivamo k dialogu. Kolektiv se v polnem zagonu pripravlja na drugo obletnico delovanja, ki bo trajala od 8. do 11. februarja 2017.

Se vidimo v fabriki.

VIVA!

PISMO PODPORE: Nika Klepec

USTVARJALNA PLATFORMA INDE – kolektiv, ki zmore vse!

Podporno pismo

 

INDE – »plac«, ki dokazuje, da je možno živeti drugače, predstavlja pa tudi »tisto«, kar hoče oblast tako ali drugače zatreti. Indejanci – Indejanke prinašajo individualno in kolektivno neodvisnost, ki bogati družabno življenje, saj človek ni samo državljan, potrošnik in davkoplačevalec, kot ga »razume« današnja oblast.

Avtonomni prostor INDE izpolnjuje potrebe tistih, ki jih je današnja družba postavila na obrobje in so samo statisti, oropani človeškega dostojanstva. Indejanci kljubujejo kapitalski in dobičkonosni logiki ter degradaciji prebivalstva.

INDE dokazuje nujnost koprskega prostora za družbeni razvoj, ki kaže, da je aktivna participacija v družbenem življenju, kljub omejenim sredstvom, mogoča. Neodvisni prostori so nujnost za razvoj celotne (slovenske) družbe, saj niso »okuženi« s trenutnimi prevladujočimi družbenimi vzorci. Individualizem, tekmovalnost, »hoja po robu in čez mejo dopustnega« kažejo na stanje naše družbe. Le-to ne prinaša blaginje vsem, ampak samo »izbrancem«.

Dati je potrebno vidnost dejavnostim v INDE ter jih prepoznati kot politične, kot politični projekt, ki temelji na tovarištvu. Tovarištvo – pozabljena, skoraj »prepovedana« beseda minulih dvajsetih let, ki ga bo potrebno znova obuditi (žal) pri vseh generacijah prebivalstva, ki so na to pozabili. Avtonomni prostori so prostori, kjer se odpira polje resničnega življenja in se kažeta kreativnost in bogastvo domišljije LJUDI. Potreben je skupen »boj« za ohranjanje potenciala, ki ga avtonomni prostor INDE nosi v sebi, saj je prostor za vse in ne samo za tiste, ki si lahko »kupijo vstopnice«.

Prijateljstvo, solidarnost, strpnost, spoštovanje drugačnosti, prostovojstvo, horizontalnost, samoroganizacija kot temelj političnega delovanja. To je življenje. Kolektiv.

USTVARJALNA PLATFOMA INDE ZMORE!

 

Nika Klepec, študentka magistrskega programa Dediščinski turizem na Fakulteti za turistične študije – Turistici

 

 

PISMO PODPORE: Enduro klub Koper

Člani Enduro kluba Koper smo z velikim začudenjem sprejeli novico o
pretkanem načinu priprave evikcije UP Inde iz že saniranih prostorov, ki
jih uporabljajo za potrebe svojih najraznovrstnejših dejavnosti, (za katere
imajo uradne inštitucije, ki bi za to morale skrbeti, popolnoma gluha ušesa
), kakor tudi za sprejem najrazličnejših obiskovalcev (brezdomcev in
ostalih na rob družbe odrinjenih ljudi, prijateljev, podpornikov ali pa
samo zabave željnih ljudi, ki se jim tremutno stanje na obstoječem
kulturnem področju ne zdi ravno na zavidanja vredni ravni )

Katerikoli od našh članov, ki je namenoma ali pa slučajno zavil v te
prostore, je bil tu vedno dobrodošel in lepo sprejet, čeprav se mogoče prej
niti nismo poznali, odkrito se je lahko pogovoril s prisotnimi ljudmi o
čemerkoli in odšel kot prijatelj s pozdravom ‘oglasi se še kdaj’
Vsekakor je to skupnost, ki je nastala iz potreb tukajšnjih ljudi za ljudi
in ne za kakršenkoli dobiček !

DUTB pozivamo k iskanju konstruktivnih rešitev, tako za kolektiv UP Inde,
kot za vse ostale ( tako obiskovalce, kot lastnike, ki do sedaj za to
zapuščeno območje v samem Kopru niso kazali nobenega zanimanja ).

Kot je že nekdo zapisal, je Ustvarjalna Platforma INDE odgovor na
pomanjkanje skupnih in javnih, neprofitnih in nekomercialnih prostorov v
slovenskem delu Istre, pa tudi širše, zato smo člani EKK enotni v
prepričanju, da jo je treba v obstoječi obliki ohraniti, oziroma tudi
nadgraditi.


ENDURO KLUB KOPER

PISMO PODPORE: Boris Bradač

Kdor misli, da je kultura samo ena, ta je omejen.

In kam naj gre nekdo, ki rolka?

Kam naj gre tisti, ki ne hodi po standardnih lokalih?

Kam naj gre tisti, ki ne hodi na standardne Rave partye?

Kam naj gre tisti, ki ne hodi na narodnozabavne veselice domačega ali
južnega porekla?

Kje naj razstavlja slikar, fotograf, kipar, ki ustvarja tako umetnost, da ga
kustosi nikoli ne bi razstavljali?

Kje naj igra glasbenik, ki igra tako glasbo, da bi lokali prodali premalo
pijače, če bi ga najeli?

Kje naj se vrtijo filmi nekomercialne produkcije, ki jih televizije in
kinodvorane ignorirajo?

Kje naj predstavi svoje delo pisatelj, ki izdaja v samozaložbi?

Kje naj posreduje znanje tisti, ki je do njega prišel izven šolskega
sistema?

Kje naj predava in  poizkuša človek, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo?

Ali ste že pozabili, pr’jatli? Ta in še mnoga vprašanja, prijatelj moj, so
izzvenela v vetru.

Kdo misli – INDE misli

Boris Bradač

PISMO PODPORE: Znanstveno-raziskovalno središče

Podpora ZRS Koper Ustvarjalni Platformi INDE

 

Spoštovani,

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) izraža podporo delovanju Ustvarjale Platforme INDE, ker verjame v nujnost skupnostnih praks na področju urejanja prostora, ki se oblikujejo »od spodaj navzgor«. V primeru koprskega UP Inde je pobuda prišla s strani neformalno povezane skupnosti mladih aktivistov, ki je oktobra 2014 zavihala rokave in se lotila urejanja in sanacije vrsto let propadajoče stavbe, ki je sramotno kazila podobo okolice. Zapuščene prostore je navdihnila s kreativnostjo ter organizirala številne in raznovrstne dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na življenje v mestu Koper in širši okolici. Dobro organizirana in kolektivno upravljana skupnost zagovarja javni interes, saj zainteresirani javnosti ponuja alternativno kulturno ponudbo, ki temelji na neprofitni dejavnosti. UP Inde se je tako v kratkem času vzpostavil kot pomemben gradnik alternativne kulture tega območja, v katerem se raznoliki obiskovalci lahko družijo ob spremljavi kulturnih vsebin, ki so bile velikokrat žal zanemarjene. UP Inde in ostali podobni prostori so za širšo družbo izjemno dragoceni tudi zaradi praks, ki jih uvajajo v delovanju skupnosti. Preko njih se namreč znotraj današnje individualizirane družbe, v kateri prevladujejo partikularni interesi posameznikov, oblikujejo aktivni in družbeno angažirani državljani, ki spodbujajo medsebojno solidarnost, sodelovanje in skrb za skupno dobro. Ustvarjalna Platforma INDE pomembno prispeva kulturnemu in družbenemu razvoju koprske občine in celotnega območja, zato jo moramo podpreti in spodbujati k nadaljnjemu delovanju.

Lepo pozdravljeni,

Prof. dr. Rado Pišot,

v.d. direktorja ZRS Koper

PISMO PODPORE: festival Burja

Inde je v svojem dvoletnem obstoju dokazal, da zna in zmore. Zmore tudi
brez birokratskih preprek, visokih honorarjev in komercializacije. Zmore
kljub nasprotovanju marsikoga, zmore tudi z azbestom, brez tople vode in
elektrike. Enostavno zmore.Ekipa festivala Burja – obalnega festivala
urbane kulture absolutno podpira delovanje Ustvarjalne platforme Inde. Inde
je eden izmed zadnjih prostorov za avtonomne in nekomercialne oblike
kulturnega izražanja v širšem kontaktnem prostoru. Je prostor, ki je v
svojem bistvu še vedno zelo “alter”, kljub temu pa sprejme vsakogar, ki ima
le dobro in kvalitetno idejo za participacijo.

PIsMO PODPORE: Časopis za Kritiko Znanosti

INDE je nevaren, ker navdihuje (ČKZ izjava v podporo UPInde)

V Časopisu za kritiko znanosti izražamo zaskrbljenost za nadaljnjo usodo INDE-ja in solidarnost s skupnostjo vseh nekdanjih, sedanjih in bodočih Indejancev in Indejank. Pri svoji analizi in podpori, seveda, izhajamo iz svojih lastnih opažanj o življenju, ne samo v Kopru oziroma Capodistrii (ki sta, tako se zdi včasih, vzporedna, prekrivajoča se svetova), temveč tudi v Ljubljani, Mariboru ter drugod, kjer živimo in delamo. Ugotavljamo namreč, da se danes oblike urbanega življenja čedalje bolj reducirajo na dve, zgolj navidezno nasprotujoči si obliki. Tako imamo, na eni strani, opraviti z v oči bijajočo degradacijo in bedo različnih izpraznjenih prostorov, nedograjenih stavb in opuščenih zemljišč, dočim naj bi bila, po drugi strani, edina alternativa blišč gentrifikacije in turistifikacije mestnih središč ter suburbanizacija primestij.

A kot rečeno, ta dva pola si kljub prvemu vtisu ne nasprotujeta. Družita ju načeli brezbrižnosti do dejanskih skupnosti in raznolikosti družbenega tkiva, v katero so umeščeni bodisi degradirani bodisi gentrificirani prostori. Obema pristopoma je skupna tudi podreditev prostora kapitalski in dobičkonosni logiki, ne nazadnje pa tako logika degradacije kot logika gentrifikacije rabo prostora vidita predvsem kot obliko individualne in družbene kontrole ter oblasti. Podreditvi javnega prostora tako, da preneha biti prostor svobodnega srečevanja in razreševanja različnosti in protislovij, ki jih vanj nujno prinašajo posamezniki in posameznice, pa se danes naglo pridružujeta še privatizacija in (več)partijska politizacija številnih javnih ustanov.

In v tem kontekstu moramo razvozlavati motivacije tistih, ki jim je v interesu, da jutri INDE-ja ne bi bilo več. Avtonomijo javnih prostorov in ustanov namreč korenito načenja načelo, po katerem naj bi ta postala dokončni instrument enotnosti in uniformiranja, instrument, ki naj odseva identiteto, interese in veličino krajevnih, občinskih in državnih vladajočih elit. Za korenčkom kadrovanja, financiranja in programskih vsebin se vedno skriva palica kazni; ta čaka tiste, ki bi si drznili odpreti vprašanja, ki jih elite nočejo slišati, tudi zato, ker zanje nimajo produktivnih odgovorov. Ne zaslužimo toliko kot oni, vendar si niti ne zaslužimo, da bi nam še naprej vladali ljudje, ki si podrejajo naše želje in hotenja. In ravno INDE zarisuje enega od možnih produktivnih in kreativnih odgovorov na probleme današnjega časa, ki jih, vsak na svoj, včasih bolj, drugič manj posrečen način, iščemo vsi.

Zavoljo tega Časopis za kritiko znanosti podpira vsa dosedanja prizadevanja skupnosti INDE, da bi delovala še najprej. Razlogi za našo podporo so nedvoumni, a vseeno jih bomo našteli nekaj.

INDE zadovoljuje določene, do sedaj očitno neizpolnjene družabne, kulturne in izobraževalne potrebe, ki jih ostali prostori v Kopru, pa tudi v Capodistrii, morda celo bistveno širše, pač niso uspeli zadovoljiti. Dokaz za to je vsaka od več kot tristo dejavnosti in prireditev, ki so se odvile v tem prostoru in pritegnile več tisoč obiskovalcev in obiskovalk. Prav to dokazuje, da je INDE še kako potreben, zaželen in dobrodošel prostor, saj bi v nasprotnem primeru ostal prazen, neobiskan in zapuščen.

Pa vendar INDE ni pomemben zgolj na ravni prostora. INDE ni nevaren in ne predstavlja grožnje, ker je prostor. Tolikšne pozornosti ter finančnih in drugih mahinacij ni deležen zaradi zemljišča, na katerem stoji. Nak, INDE je trn v peti zaradi zgleda, ki ga daje. Kajti ta zgled razkriva, da je svet, ki bi bil korenito drugačen od sedanjega sveta izkoriščanja, podreditve in nasilja, v katerem skušamo tako ali drugače preživeti, vendarle možen. INDE je namreč skupnost, ki je organizirana horizontalno. INDE je skupnost tega, onega, tretjega, ne glede na njihovo razredno, etnično, spolno in družbeno pripadnost. Skupnost INDE tvorijo pripadniki različnih generacij. INDE deluje po načelih avtonomije, samoreprezentacije in samoodgovornosti, pri čemer svojega obstoja drugače od siceršnje prakse ne osmišlja skozi pridobivanje bodisi realnega bodisi simbolnega kapitala. In to je doprinos INDE-ja mestnemu življenju tako Kopra kakor tudi Capodistrie.

Drugače povedano, načela, po katerih deluje INDE, v širšo urbano okolje vnašajo natanko tiste individualne in kolektivne kvalitete neodvisnosti, ki so bistvene za obogatitev družbenega življenja na splošno, saj ga ne reducirajo na enodimenzionalne in enoglasne identitete in dolžnosti državljana, potrošnika in davkoplačevalca.

Zatorej, in v luči vsega do sedaj rečenega, Časopis za kritiko znanosti različnih ukrepov, ki se jih poslužujejo ti ali oni akterji, da bi Indejance in Indejanke tako ali drugače podredili, prostor pa izpraznili, nikakor ne razume kot načina pridobivanja dejanskega prostora, stavb in zemljišč, na katerih INDE deluje. Vse to so nepotrebne topografske drobtinice, ki niso in ne bodo ključne. Ključno je namreč nekaj povsem drugega: INDE je nevaren zato, ker njegov zgled navdihuje in nas nagovarja, da si življenje zastavimo tako, kot so si ga Indejanci in Indejanke. In to je tisto, kar poskušajo oblasti zlepa ali zgrda zatreti, celo izbrisati.

Vendar pa izkušenj ni mogoče izbrisati. Zato bo INDE ne glede na svojo usodo vedno bistveno močnejši od vseh tistih, ki mu danes stojijo nasproti.
Časopis za kritiko znanosti