POZOR, NEVARNO SLABA BANKA!

Danes zjutraj so se na ograji nekdanje tovarne Inde zopet pojavile table – tokrat z napisom “PREHOD PREPOVEDAN, ZASEBNA LASTNINA” in “NEVARNOST PORUŠITVE OBJEKTOV”. Kasneje pa so delavci začeli še s postavljanjem žičnate ograje, najprej na jugozahodni strani, pred dobre pol ure pa tudi pri vhodu v prostore U.P.I. To razumemo kot poskus oviranja služnostnega dostopa do naših prostorov, ki nam pripada zaradi posestne pravice.

Kljub številnim poskusom vzpostavitve komunikacije s slabo banko ta z nami očitno komunicira zgolj preko obešanja obvestil in tabel. DUTB ponovno pozivamo, naj nas tretira kot enakopravne partnerje v dogovarjanju. Pričakujemo, da bo služnostna pot ostala neovirana.

Prostore U.P.I. dojemamo kot javni prostor, ki je namenjen uporabnikom in podpornikom skupnosti Ustvarjalne Platforme Inde. Zato tovrstni pristop ostro zavračamo.

Razumemo, da je območje, kjer poteka odstranjevanje odpadkov, potrebno zaščititi, vendar ne bomo dovolili, da bi to postal izgovor za preprečitev dostopa do prostorov U.P.I. in posledično deložacijo. Čiščenja azbesta z ničemer ne oviramo, celo več – z izvajalci smo povsem kooperativni. Od naročnika čiščenja zahtevamo enakovreden odnos.

Ponovno poudarjamo, da v prostorih U.P.I. azbesta ni, zato razloga za zapiranje dostopa prav tako ni.

Program Indeletnice nemoteno poteka naprej. Se vidimo v fabriki!